Party: Stiv Hey Birthday at Plazma I 14 October

> >

Party: Stiv Hey Birthday at Plazma I 14 October

14 October 2017, Saturday
Club Plazma presents:

Тhe birthday party of
S T I V . H E Y [Milan, Italy]
SCI+TEC
www.facebook.com/StivHey
soundcloud.com/stiv-hey

Supported by:
VERSUS [Plazma]

Entry with shared event: 10 BGN
Entry: 15 BGN

Reservations and tickets: 088 999 3333
Age policy: 18+
Dresscode: Dress nice, smell nice, act nice. The club reserves the right to deny access without further explanation.

Вход при споделено събитие: 10 лв.
Вход: 15 лв.
Резервации и билети: 088 999 3333
Възрастова политика: 18+
Дрескод: Клубът си запазва правото да откаже достъп на недобре облечени хора, хора с лоша лична хигиена или с лошо поведение, без да дължи допълнително обяснение.