Club: Club PASHA Stara Zagora

>

Club PASHA Stara Zagora

KNQZ BORIS 93, Stara Zagora, Bulgaria

Phone: 0885828219
About club:
Web:
Parties total: 79
Visitors total: 1415
Men total: 641 (45%)
Women total: 774 (55%)